Konkurrent webshop

Konkurrent

Konkurrent is een onafhankelijk distributeur van platen (vinyl) en compact discs gevestigd in Amsterdam. Ze bestaan al sinds 1985. Ze werden opgericht als onafhankelijk alternatief voor andere platenmaatschappijen. Ze specialiseren zich in tegendraadse (rock) muziek, ook wel bestempeld met de termen independent en alternative.

Online

Konkurrent richtte zich tot voor kort alleen op platenmaatschappijen, distributeurs, importeurs, exporteurs en winkels. De afzetmarkt voor muziek is de laatste jaren sterk teruggelopen, omdat vele winkels hun deuren sluiten. Konkurrent wil deze trend tegengaan door zelf een online winkel te starten. Joep-I en Menno Luitjes hebben Konkurrent hiermee geholpen.

Lemonstand

Na een uitgebreid vooronderzoek van alle bestaande e-commerce pakketten hebben we Konkurrent geadviseerd gebruik te maken van Lemonstand. Dit relatief nieuwe e-commerce pakket is een volwassen open source platform met lage aanschafkosten. Het is mooi vorm gegeven en gebouwd op een PHP/MySQL MVC framework. Het is makkelijk en flexibel in gebruik zowel voor de klant als voor developers.

Om kosten te besparen baseerde Menno het grafisch ontwerp van de site op een van de bestaande themesets en bedacht samen met de klant enkele pakkende visuele en functionele aanpassingen. Bovendien heeft hij enkele interventies voorgesteld voor het ondersteunen van diverse social media en SEO. Joep-I heeft onder andere deze aanpassingen ingebouwd en ervoor gezorgd dat de winkel werkte zoals de klant het wenst. Verder heeft hij de virtuele server ingericht en voorbereid voor de hosting van de site.

CASH

Konkurrent regelt zijn administratie met de voorraadbeheer software Cash, de inhoud van de online winkel moest gevuld worden vanuit CASH. Konkurrent had slechts van een deel van zijn voorraad afbeeldingen. Van een groot deel van zijn voorraad had hij wel beschrijvingen, maar die zaten in html nieuwsbrieven. Joep-I heeft in python een script gebouwd dat de XML export van cash importeert, daaruit worden de titel, artiest, prijs en voorraad informatie gebruikt. Verdere metagegevens en afbeeldingen worden opgezocht bij discogs, de beschrijvingen werden met een HTML parser uit de nieuwsbrieven gehaald. Deze gegevens zijn allemaal opgeslagen in het vaste database formaat van Lemonstand en later verder verrijkt door Konkurrent medewerkers.

Cardgate+

Omdat Lemonstand van oorsprong een Canadees e-commerce systeem is wat zich richt op Amerikaanse markt zijn nog niet alle koppelingen met Nederlandse betaalsystemen ondersteund. Joep-I heeft hiervoor zelf ondersteuning ingebouwd voor de Nederlandse tussenpartij Cardgate+. Die verzorgt de betalingen via zowel iDeal als creditcard.